Özgeçmiş

leyla-zer

Prof. Dr. Leyla Zer

Genel Cerrahi Uzmanı/Meme Cerrahisi 

1989 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. 1992-1995 yıllarında Tıpta Uzmanlık Sınavını kazanarak girmiş olduğum İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda Anatomi İhtisasını tamamladım.

Hayalim olan Genel Cerrahi için 1995 yılında tekrar girmiş olduğum Tıpta Uzmanlık Sınavında başarı göstererek başladığım İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Genel Cerrahi ihtisasını 2000 yılında tamamladım ve böylece Anatomi ve Genel Cerrahi alanları olmak üzere çift ana dalda uzman oldum.

2000-2002 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda Öğretim üyesi ve Genel Cerrahi ders okutmanı olarak görev yaptım. 2008 yılında cerrahi ihtisasını aldığım Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde  tekrar göreve başladım ve uzun yıllar aynı hastanede Cerrahi Uzmanı olarak çalıştım.

Eğitimim süresince özellikle meme kanseri ve memenin iyi huylu hastalıklarının tanısı ve cerrahisi, ayrıca proktoloji (anal bölge hastalıkları) alanları ile yakından ilgilendim. 

19.06.2012 tarihinde girdiğim Doçentlik sınavında başarılı olarak Genel Cerrahi Doçenti unvanını aldım.

2014 yılında Almanya  Düsseldorf’da Avrupa Meme Akademisi’nin düzenlediği Uluslararası kursun 1. basamağını, 2015 yılında da İtalya Milano’da (European Institue of Oncology) Avrupa Onkoloji Kliniği’nde Meme Kanseri Cerrahisi ile ilgili kursun 2. basamağını  tamamlayarak Almanya, Avusturya ve İsviçre’nin Alman kantonunda  geçerli olan Meme Cerrahisi lisans diplomasını aldım.  2014 yılında Berlin’de Vivantes Hastanesi Meme Merkezi’nde gözlemci olarak bulundum.

2015 -2017 yılında Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Genel Cerrahi Doçenti olarak çalıştım.

2017 yılında Göztepe Medikal Park Hastanesi’nde  göreve başladım  ve aynı hastanede Meme Merkezi’ni kurdum. 27.01.2018 tarihinde  Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Profesörlük ünvanını aldım ve 2018-2021 yıllarında Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttüm.

2021 yılında Demiroğlu Bilim Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Öğretim üyesi ve Florence Nightingale Hastaneleri’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak göreve başladım.  Halen Demiroğlu Bilim Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Öğretim üyesi olarak görev yapıyorum ve yarı zamanlı Ataşehir Florence Nightingale Hastanesinde Genel Cerrahi uzmanı olarak çalışıyorum.

Ulusal ve Uluslararası dergilerde yaklaşık 85’in üzerinde makalem ve biri ‘’Menopoz ve Meme Kanseri’’, diğeri ‘’Erkekte Meme Kanseri’’ olmak üzere 2  kitap bölümü yazarlığım  bulunmaktadır. Halen bilimsel kongreleri ve gelişmeleri yakından takip etmekteyim.

İlgi alanlarım başta meme kanseri tanı ve cerrahisi olmak üzere, iyi huylu meme hastalıkları ve cerrahisi, Proktoloji (hemoroid, anal fissür, anal apse, anogenital kondülom), pilonidal sinüs, fıtık cerrahisi ve tiroid cerrahisidir.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri’ndeki görevlerimin yanı sıra Ataşehir bölgesinde Liberty plaza’da kendime ait kliniğimde hizmet vermekteyim.

Tıbbi İlgi Alanları

 • Meme Kanseri Cerrahisi
 • İyi Huylu Meme Hastalıkları Cerrahisi
 • Proktoloji (Hemoroid/Basur, Fissür, Fistül Cerrahisi)
 • Tiroid (Guatr) Cerrahisi
 • Fıtık Cerrahisi
 • Pilonidal Sinüs Cerrahisi (Kıl Dönmesi)

Eğitim

 • 2021 - Halen Demiroğlu Bilim Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi,
 • Florence Nightingale Ataşehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı
 • 2017- 2021 Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Öğretim Üyesi, Genel Cerrahi ABD Başkanlığı, Göztepe Medikal Park Hastanesi
 • 2015 European Institute of Oncology, Meme Kliniği, Milano
 • 2014 Academy of Senology, Düsseldorf
 • 2014 Vivantes Hospital, Meme Kliniği, Berlin
 • 2012 Haydarpaşa Numune Hastanesi Doçentlik
 • 1995- 2000 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Uzmanlığı
 • 1992- 1995 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı
 • 1983-1989 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun
 • 1980-1983 Mithatpaşa Kız Lisesi, Samsun

İş Deneyimi

 • 1989-1992 Okmeydanı SSK Hastanesi Acil Servis
 • 1992-1995 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
 • 1995-2000 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi
 • 2000-2002 Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi ve Cerrahi Görevlendirme
 • 2002-2006 Yalova Devlet Hastanesi
 • 2006- 2008 Sultanbeyli Devlet Hastanesi
 • 2008-2015 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi
 • 2015-2017 Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi  Genel Cerrahi Uzmanı / Genel Cerrahi Öğretim Üyesi
 • 2017-2021 Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Medikal Park Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı / Genel Cerrahi Öğretim Üyesi / Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanlığı
 • 2021  - Halen Grup Florence Nightingale Hastaneleri; Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Genel Cerrahi, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Genel Cerrahi ABD Öğretim Üyesi

Öğrenim Durumu

 • Lise: Mithatpaşa Kız Lisesi, Samsun 1980-1983
 • Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1983-1989
 • Tıpta Uzmanlık:  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı  - 1992-1995
 • Tıpta Uzmanlık: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi -  Genel Cerrahi 1995-2000
 • Genel Cerrahi Doçentliği: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi 19.06.2012
 • Genel Cerrahi Profesörlük:  Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı   27.01.2018

Yabancı Diller

 • İngilizce

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı

1. Sıçanlarda erken preoperatif 5-FU kullanımının kolon anastomozunda yara iyileşmesi üzerine etkisi, 2000

Tez Danışmanı: Op. Dr. Sırrı Özkan

2. N.Hypoglossus ile a. Occipitalis ilişkisi, 1995

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Rezzan Gürün

Görevler

 Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Pratisyen Hekimlik

Okmeydanı SSK Hastanesi Acil Servis

1989-1992

Tıpta Uzmanlık

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
Anatomi uzmanlığı

1992-1995

Tıpta Uzmanlık

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Genel Cerrahi Klinikleri, Cerrahi uzmanlığı

1995-2000

Anatomi Öğretim Görevlisi ve Cerrahi görevlendirme

Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi

2000-2002

Genel Cerrahi Uzmanı

Yalova Devlet Hastanesi

2002-2006

Genel Cerrahi Uzmanı

Sultanbeyli Devlet Hastanesi

2006- 2008

Genel Cerrahi Uzmanı

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2008-

Senoloji eğitimi

Düsseldorf, 1st international course of the European Academy of Senology.

2014

Observer

Vivantes Hospital, Meme Kliniği,  Berlin

2014

Observer

European Institute of Oncology, Meme Kliniği, Milano

2015

Genel Cerrahi Öğretim Üyesi Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015
Genel Cerrahi ABD Başkanlığı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017- 2021
Genel Cerrahi ABD Öğretim Üyesi Demiroğlu Bilim Üniversitesi 2021- Halen

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

Yönetilen Doktora tezleri /Sanatta Yeterlilik Çalışmaları

 1. Ersöz E. "Meme kanserli hastalarda ileri görüntüleme yöntemi olan meme magnetik rezonans’ın evreleme ve meme koruyucu cerrahi karardaki etkisi", Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2011.
 2. Demir T. "En az beş yılını doldurmuş immunsupresif tedavi alan renal transplantasyonlu hastalarda malignite taraması" Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2015.

İdari Görevler

 • Satın alma komisyon üyeliği, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Servis kalite sorumlusu, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ödüller

Erken posttransplant renal osteopatide risk faktörleri ve vitamin D reseptör gen polimorfizmlerinin kemik mineral yoğunluğunu üzerine etkisi (2010). Eskişehir organ nakli vakfı özel ödülü.

Ozel L, Ata P, Ozel MS, Toros AB, Kara M, Unal E, Canbakan M, Erdogrul G, Aktas GE, Titiz MI,

Diğer Başarı Sertifikaları

Cerrahi Yeterlilik Sınavı

 • Türk Cerrahi Yeterlilik belgesi, 14.02.2002

Üniversitelerde Verdiği Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

ders-verme

 

verilen-dersler

 

2015- 2023 Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dönem IV, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Genel Cerrahi bölümlerine meme kanseri, iyi huylu meme hastalıkları, karın duvarı fıtıkları, hemoroid, fıtıklar ve anal bölge hastalıkları konulu dersler verilmiş ve halen Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine meme kanseri ve benign meme hastalıkları dersleri anlatılmaktadır.