Meme Kanseri Sınıflaması

Dünya sağlık örgütünün (WHO) meme kanseri histolojik sınıflaması

 • I-Meme başının Paget hastalığı

Meme başının kronik egzamatoid görünümü ile birlikte santral duktal karsinomunun birlikte olmasıdır. Hastalık yavaş seyirlidir. Meme karsinomlarının %5’inden azını oluşturur.
Meme başı ve ve areoladaki deride geniş sitolazmalı, soluk vakuollü hücreler (paget hücreleri) epitelin tabakaları arasında yer alır.

 • II-Invaziv duktal karsinom

A-%80 Adenokarsinom
B-% 4 Medüller
C-%2 Müsinöz (kolloid) karsinom
D-%2 Papiller karsinom
E-%2 Tübüler karsinom 

 • III-%10 İnvazif lobuler karsinom 
 • IV- Nadir kanserler (adenoid kistik, skuamöz, apokrin, metaplastik)

Prognozu en iyi olan tubüler, meduller, müsinöz (kolloid) ve papiller karsinomdur.

İnflamatuar Meme Kanseri

Meme kanserinin % 1-4’nü oluşturur. En hızlı seyreden meme kanseridir. Meme derisinde eritem, sıcaklık artışı, hassasiyet ve ödem (peau d’orange; portakal kabuğu görünümü) mevcuttur. Hastaların çoğunda kötü diferensiye invaziv kanser vardır.
Lenfatik kanalların, tümör trombüsleri ile tıkanması sonucu meme derisinde ödem ve eritem ortaya çıkar.

Meme kanserinde Genomik Testler

Her kadının tümöründeki hücreler, bedenindeki diğer hücreler gibi kendine has genetik bir kod taşır. Genomik testler, kanser hücrelerindeki genetik kodlar hakkında bilgi sağlayarak tedavi stratejisinin belirlenmesinde veya tedaviye yanıtın tahmin edilmesinde rol oynarlar.

Bazı hastalarda, tümör küçük olsa bile saldırgan karakteri olan ve sıçrama potansiyeli taşıyan tümörlerde kemoterapi verilmesi hastanın yaşamını uzatırken, sıçrama veya nüksetme ihtimali düşük durumlarda hastayı gereksiz kemoterapiden koruma şansı yakalanır. Bu testler östrojen reseptörü pozitif (ER pozitif) kanserlerde kullanılmaktadır.

En sık kullanılan genomik testler şunlardır:

 • I-MammaPrint:  Cerrahi veya kalın iğne biyopsisi sırasında alınan tümör dokusunda 70 adet gen bakılır. Kanserin metastaz yapma (vücuda yayılma) ve nüks riski belirlenir.  Test yüksek riskli veya düşük riskli olarak yorumlanır. Düşük riskli hastalar kemoterapi almadan antihormonal tedavi ile takip edilirler.
 • II-PAM 50 (Prediction Analysis of Microarray 50) (PROSIGNA): Cerrahi veya kalın iğne biyopsisi sırasında alınan tümör dokusunda 50 meme kanseri geni araştırılır.

Klinik olarak;

 • Evre I veya Evre II
 • ER pozitif
 • HER2 negatif
 • Lenf nodunda tümör olmayan hastalara önerilmektedir.

Test düşük, orta veya yüksek risk olarak yorumlanır. Düşük riskli hastalar sadece antihormonal tedavi alırken yüksek riskli hastalara kemoterapi de verilir. Orta riskli hastalarda multidisipliner tümör konseyi kararı ve hasta isteği doğrultusunda strateji belirleme önerilmektedir.

 • III-Oncotype DX: Cerrahi veya kalın iğne biyopsisi sırasında alınan tümör dokusunda 21 meme kanseri geni araştırılır.
  • Evre I veya Evre II, bazı Evre IIIA
  • ER pozitif
  • HER2 negatif
  • Lenf nodunda tümör olmayan veya 1-3 lenf nodu pozitif hastalara önerilmektedir.
 • IV-Meme Kanseri İndeksi (Breast Cancer Index)

Östrojen pozitif, HER2 negatif, lenf bezlerine sıçramamış meme kanserlerinde prognoz konusunda bilgi almak için 6 gene bakılır.

Meme Kanserinin Moleküler Alt Grupları

Pek çok meme kanseri çalışmasında meme kanserleri başlıca 4 ana grup altında sınıflandırılır:

 • Luminal A
 • Luminal B
 • HER2 pozitif
 • Üçlü negative (Triple negatif/bazal benzeri)

Tedavi stratejinizi etkileyecek ve standart olarak bakılması gereken belirteçler östrojen reseptörü (ER), progesteron reseptörü (PR), HER2 ve Ki67 indeksidir. 

 1. Luminal A: Östrojen hormonuna duyarlı tümörler (ER pozitif) Tüm meme kanserlerinin %73’üdür.
 2. Luminal B: Östrojen hormonuna zayıf duyarlı ve/veya aynı zamanda Her2 reseptörü taşıyan tümörler (Her2 pozitif) Tüm meme kanserlerinin %10’udur.
 3. Her2 pozitif: Östrojen hormonuna duyarsız Her2 reseptörü taşıyan tümörler Tüm memekanserlerinin %5’idir.
 4. Üçlü negatif: Östrojen hormonu ve Her2 reseptörü taşımayan tümörler ( triple negatif meme kanseri, aynı zamanda bazal tip olarak da bilinir ) Tüm meme kanserlerinin % 13’üdür.

NOT: Ki67 indeksi üremekte olan hücrelerdeki bir proteinin boyanmasını gösteren immunohistokimyasal (patolojide özel boyalar ile bakılan) bir yüzdedir. Tümörün bölünme hızını gösterir. Cut of değeri %15-20’dir. Bu değerin üzerinde olması tümörün agresifliğini gösterir, tedavi stratejisini belirler.

Molecular subtype

ER

 

PR

 

HER 2

Luminal A

positive

and/or

positive

 

negative

Luminal B

positive

and/or

  positive
negative*

or

negative

Luminal B

positive

and/or

  positive
negative **

or

positive

HER2

negative

 

negative

 

positive

Triple negative or basal-like

negative

 

negative

 

negative

Meme Kanserinin Yayılımı

1-Lenfojen yayılımı

Meme kanseri en sık lenfatik yolla kol altı lenf bezlerine metastaz yapar.

Meme lenfatiğinin döküldüğü iki lenf nodülü grubu vardır.

 • Meme lenfatiğinin büyük bölümünün döküldüğü aksilla lenf nodülleri ve
 • Mammaria interna lenf nodülleridir.

2-Hematojen yayılım

Meme kanseri; hematojen yayılım ile kemiklerde ve yumuşak dokularda metastaz yapar. Metastazlar iskelet sisteminde, en çok lomber vertebralarda, pelvis kemikleri ve femurda, yumuşak dokular içinde de en sık AC, KC ve plevrada görülür.

3-Permeasyon yayılması

Kanser hücreleri lenf akımının ters yönünde lenfatik damarın duvarında tutunarak ilerlerler. Bu yoldan deriye gelen tümör hücreleri burada yerleşerek metastatik nodüller meydana getirirler. Bunlara satellit deri nodülleri adı verilir.

4-Skip metastaz

Koltuk altında level 1 düzeyinde lenf ganglionlarında metastaz yok ise, Level II ve III’de metastaz olması riski (% 1.3-5) çok düşüktür. Tümör hücrelerinin level 1 düzeyine metastaz yapmadan bir üst level lenf nodarına metastaz yapması skip metastaz olarak adlandırılır.

Meme kanserinde prognozu belirleyen faktörler:

 • Tümör çapı
 • Koltuk altı lenf ganglionu tutulumu
 • Histolojik tümör tipi, histolojik grad, nükleer grad
 • Hormon reseptörleri (ER; PR reseptörü)
 • Tümör proliferasyon hızı (Mitoz sayısı)
 • Moleküler prognostik faktörler:
  • 1-enzimler (katepsin D, plazminojen aktivatörü)
  • 2-Proto-onkojen ekspresyonu ( c-erb B2, EGFR, FGF)
  • 3-Onko supressör genler ( p 53; retinoblastom geni)

Bunlar da İlginizi Çekebilir

meme-kanserinde-evreleme
Meme Kanserinde Evreleme

Meme kanserinde de hastalığın hangi evrede olduğunun saptanması, uygulanacak tedavini…

Devamını Oku
nadir-gorulen-meme-kanserleri
Nadir Görülen Meme Kanserleri

Nadir görülen meme kanserleri şu şekilde açıklanabilir.…

Devamını Oku