Katılım Sertifikası Alınan Mezuniyet Sonrası Eğitim

H1. Kolon ve Rektum Kanseri Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu (26.10.1996)

H2. Meme Hastalıkları Eğitimi Kursu(1-8.11.1996)

H3. Videolaparoskopi Temel Eğitim Kursu(27-28.05.1999)

H4. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Endoskopi Ünitesi Endoskopi Kursu (03.09.2007)

H5. 3. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi,(18-20 Kasım 2005)

H6. Ulusal Kanser Haftası (1-7 2007 Nisan Ankara)

H7. II. Hepato Pankreato Bilier Cerrahide Teknik Gelişmeler ve uygulamalar Sempozyumu ( 24-25 Nisan 2008)

H8. Meme Kanseri Tanı ve Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar semineri ( 12 Mart 2011, İstanbul)

H9. Imaging and Qualıty in Breast care. 2nd Maymet –ESO joint postgraduate education meeting at Istanbul, Turkey. 2012

H10. Walking for the cure A partnership event on breast cancer held between 10-11 November 2012, in İstanbul- Turkey.

H11. Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar Eğitim Toplantısı İstanbul 19-20 Ocak 2013, Onkoplastik ve Rekonstrüktif Meme Cerrahisi Kursu, İstanbul Kongre Merkezi.

leyla-zer

H12. Tiroid ve Paratiroid cerrahisinde intraoperatif sinir monitorizasyonu workshop, 28 Eylül 2013.

H13. School of Oncoplastic Breast Surgery, in Antalya, 24 October 2013

H14. 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 24-27 Ekim 2013, Antalya.

H15. Meme Kanseri Cerrahisi Ustalık Kursu, 31 Ekim 2013, İstanbul.

H16. European Academy of Senology Certificate, Diagnostics, breast surgery procedures, local systemic therapy, live surgery work shop healt economics. 07-16 Şubat 2014.

H17. Breast Symposium, 30-31 Mayıs 2014, Samsun.

H18. Memorial Cerrahi Sempozyumu I, 05.08.2014, İstanbul.

H19. Breast Reconstructive surgery course in International Istanbul Breast Cancer Conference (BREASTANBUL), 30 september 2014, Istanbul, Turkey.

H20. Breast surgery International (BSI) State of Art Course in International Istanbul Breast Cancer Conference (BREASTANBUL) 30 september 2014, Istanbul, Turkey.

H21. International Istanbul Breast Cancer Conference, BREASTANBUL 2014, 30September -02 october 2014.

H22. II. Hasta Dernekleri Zirvesi, Patient Journey, 26.11.2014.

H23. Meme Kanseri Cerrahisinde para digma değiştiren yöntem; Sentinel Lenf nodu Biyopsisi, 4 Nisan 2015, İstanbul.

H24. Meme Kanseri Tedavi Algoritmalarının Oluşturulması Toplantısı, Klinik Onkoloji derneği, 11 Nisan 2015.

H25. 2nd Istanbul Reconstructive Breast cancer Surgery Workshop, 10-11 Mayıs, 2014 Istanbul, Turkey.

H26. 3rd Istanbul Reconstructive Breast Cancer Surgery Workshop, Level II Reconstructive Breast Cancer Surgery Course: Immediate procedures and Level III Therapeutic Mammoplasty Masterclass, 9-10 May 2015, Istanbul, Turkey

H27. Obsevership in Breast Reconstructive Surgery, IEO European Institue of Oncology, 25 May- 5 June , 2015.

H28. Certificate International Breast Ultrasound Course: Multimodality Breast Imaging and Image Guided Interventions, Istanbul, 18-20, 2015