Memenin Doğumsal Anomalileri

Süt çizgisi (milk line, mammary ridge ), embriyolojik gelişimin 7. haftasında ortaya çıkar, birkaç hafta sonra kaybolur. Süt çizgileri epidermisten hafif kabarıktır, aksilladan başlar uyluk içi hizasına kadar devam eder. Bütün memelilerde memeler, meme başı ve meme ucu, bu simetrik ve çift sıra süt çizgisi üzerinde ortaya çıkarlar. Kısa bir süre sonra meme tomurcuklarının dışındaki diğer tomurcuklar geriler ve kaybolur.

Bu gerilemenin durması ile bazı meme gelişim anomalileri ortaya çıkar.

Aksesuar Meme Ucu

Genel popülasyonda %1-5 oranında görülür. %90’dan fazla süt çizgisi üzerinde ve memenin alt katlantısı üzerinde, meme ucu izdüşümünde görülür.

 

aksesuar-meme-ucu

 

Doğumsal İnverted Meme Ucu (İçe Çökük Meme Ucu)

Genel popülasyonda %2 oranında görülür. Hastaların %50’sinde aile hikayesi vardır. Meme ucunun arkasında fibröz bantlara bağlı meme kanallarında kısalma ve çekintiye bağlı olarak ortaya çıkar. Emzirme esnasında mekanik problemlere yol açabilir.

 

dogumsal-inverted-meme-ucu

 

Aksesuar Meme (Ektopik Meme Dokusu)

Süt çizgisi boyunca aksesuar (ektopik, normal yerinin dışında) memelerin bulunmasıdır. Aksesuar meme diğer adı ile Polimasti normal meme dokusuna ek olarak fazladan meme dokusunun bulunduğu nispeten yaygın, konjenital bir durumdur.

Her ne kadar aksesuar meme dokusu genellikle en sık (% 67) memeye yakın koltuk altı bölgesinde bulunursa da; yüz, sırt ve uyluk gibi yerlerde de olabilir.

Kadınların yaklaşık % 2-6'sı ve erkeklerin% 1-3'ü ünde polimasti bulunur. Aksesuar meme dokusu çoğu zaman ergenliğe kadar belirgin değildir. Ancak normal meme dokusu gibi fizyolojik değişikliklere yanıt verdiği için, hormonların etkisi ile ergenlik, gebelik ve emzirme döneminde büyüyebilir.

 

aksesuar-meme

 

Amastia

Amasti, meme dokusu, meme ucu ve areolanın total yokluğudur. Sıklıkla yarık damak, göğüs kasları ve üst ekstremite deformiteleri, ürolojik anormallikler ile ilişkilidir. Meme onarımı, meme protezi, ekspander dediğimiz doku genişletici veya kas flepleri ile sağlanır.

 

amastia

 

Poland Sendromu

Poland sendromunda göğüs kaslarında hipoplazi veya aplazi, kosta ve üst ekstremite gelişim anomalileri, ve hastaların 1/3'ünde meme gelişiminde hipoplazi bulunur. Erkekte daha sık görülür. Yüz bin doğumda bir görülen konjenital bir anomalidir.

 

poland-sendromu

 

Meme Hipoplazi (Memenin Az Gelişmesi)

Meme hipoplazisinde, meme bezi ve meme areola kompleksi (nipple-areola complex) normalden az gelişmiştir. Meme hipoplazileri oldukça sık görülen anomalilerdir. Meme hipoplazisi, adölosan kızlarda tek veya çift taraflı ortaya çıkabilen konjenital veya kazanılmış olabilir. Histolojik olarak tek taraflı veya iki taraflı hipoplazik meme dokusu, asiner farklılaşma olmadan fibröz stroma ve duktal yapıları içerir.

Tedavi, simetrizasyonun sağlanması için hipoplazik memenin meme protezi ile onarımını içerir.

 

meme-hipoplazi

 

Simmasti (Memelerin Orta Hatta Birleşik Olması)

Simmasti nadir bir durumdur, literatürde birkaç vaka raporu vardır. Standart bir tedavisi yoktur.

 

simmasti

 

Tübüler (Tüberöz) Meme

Tübüler meme,  tek veya iki taraflı olabilen hipoplastik meme gelişimlerinden biridir. Sıklığı meme hastalıkları içinde %7 olarak bildirilmiştir. Tübüler memeler anormal anotomik yapıda fakat normal fonksiyon ve fizyoloji ile karakterizedir. Meme bölgesindeki deride veya fasyal planlarda darlık veya eksikliğe bağlı olarak, tabanı da dar olan glandın areola altındaki dar bir geçitten öne doğru herniye olduğu ve areolanın genişlediği görülür. 

 

tubuler-meme