Memede Kist Nedir?

Meme kistleri içleri sıvı dolu keseciklerdir!

Meme kistleri, kadınlar arasında çok yaygın bir tanıdır ve genel olarak meme kitlesinin veya meme semptomlarının en yaygın nedenini temsil ederler ve bir meme kliniğine sevkin de en yaygın nedenlerinden biridir.Tüm yaş gruplarında görülebilirse de, en sık 30 – 50 yaşlarında görünür. Toplumda kadınların yaklaşık % 60’ın da geliştiği tahmin edilmektedir.

Meme kistleri, memenin fibrokistik hastalığı olarak bilinen daha büyük, iyi huylu bir hastalık sürecinin parçasıdır. Bu hastalık süreci, meme dokusundaki hem fibröz hem de kistik değişikliklerin geniş bir yelpazesidir. Basit meme kisti, meme parankimi içinde epitel ile kaplı sıvı dolu bir boşluktan oluşan iyi huylu oluşumlardır.

Küçük mikrosistlerden büyük makrosistlere kadar değişebilirler ve tek veya çoklu olabilirler. Bu kistler tamamen asemptomatik olabilir ve sadece tesadüfen keşfedilebilirler. Bazen semptomatik olabilirler, ele gelen nodüler sertlikler, ağrı veya meme başı akıntısına yol açabilirler.

Fibrokistik hastalık tek başına meme kanseri gelişimi için kesinlikle bir risk faktörü değildir. Basit meme kisti, proliferatif olmayan iyi huylu bir hastalık süreci iken, fibrokistik hastalıkla birlikte atipi (veya atipik duktal hiperplazi) varsa malign potansiyele sahiptir.

Meme kistleri, üreme çağının bir hastalığıdır. Yani kadınların adet gördükleri hormonal olarak aktif oldukları dönemde hormon etkisiyle meme kistleri görülürler. Her siklusta/adet döngüsünde hormon etkisiyle meme kistleri büyüyebilir, çoğalabilir ve şikayet oluşturabilirler.

Meme kistlerinin memede en sık oluşturdukları şikayetlerden biri memede ağrı ve gerginlik hissidir. Menstruel siklusun (adet) bitiminde hormonların düşmesiyle meme kistleri geriler ve kistlerin oluşturduğu şikayet ve belirtiler de kaybolur. Menopoz sonrası hormon etkisi ortadan kalkacağı için meme kistlerinin gerilemeleri ve kaybolmaları beklenir. Menopozda ortaya çıkan veya menopoz sonrası belirti ve şikayetleri devam eden meme kistlerinin araştırılması gerekir.

Memedeki Kistlerin Yapıları Nasıldır?

Meme kistleri dört şekilde ortaya çıkabilirler:

  1. Basit kistler: İnce bir duvarı olan içi sıvı dolu düzgün keseciklerdir. Basit kistler meme kanseri için risk yaratmazlar. Belirtileri yoksa, şikayet oluşturmuyorlarsa basit meme kistleri tedavi gerektirmez ve normal takip programları ile izlenebilirler. 
  2. Septalı kistler: Duvarları basit kistler gibi ince veya biraz daha kalın olabilir. Temel özellikleri kisti çeşitli şekillerde bölen fibröz (bağ dokusundan) bantların olmasıdır. Septalı kistler genellikle iyi huylu olurlar. Bazen kistin içeriği boşaltılarak tedavi edilmek istense de, hem kistin bağ dokusuyla bölünmüş olmasından dolayı, hem de içeriğinin tam olarak boşaltılamaması açısından yeniden kist oluşumu meydana gelebilir.
  3. Komplike kistler: Duvarları basit kistlerden daha kalındır. Kist içini bölen fibröz bantlar içerebilirler veya içermezler. Ancak kist içerisindeki sıvı daha yoğun kıvamlı, iltahabi hücreler içeren, hücre kalıntıları içeren yapıda olabilir. Komplike kistlerde kanser riski % 1’ in altındadır.
  4. Kompleks kistler: İçlerinde sıvı ile beraber (solid) katı doku içeriği de olan, bağ dokusundan bölmeleri olabilen, sıvı içeriği yoğun görünümlü, sınırları düzensiz kistlerdir. Bu kistlerde kanser riski % 1-23 arasındadır.