Memede kist, genellikle meme dokusu içerisinde sıvı birikiminden kaynaklanan bir durumdur. Kadın vücudunda hormon düzeylerinde meydana gelen dalgalanmalar meme kistlerinin oluşumundan sorumlu tutulmakla birlikte bu durumun altında yatan asıl neden henüz tam olarak aydınlatılabilmiş değildir. Yuvarlak şekilli içi sıvı dolu kistik yapılar, memede kitle olguları içerisinde en fazla karşılaşılan yapılar arasındadır. Bu kist yapılarına özellikle 40’lı yaşlarında olan kadın hastalarda rastlanılır. Erkeklerde de nadiren meme kistleri oluşabilir. Kistler bazı kişilerde mikrokist adı verilen oldukça küçük yapılar şeklinde de oluşabilir. Bu küçük kist yapıları sadece meme görüntüleme tetkikleri sayesinde ortaya çıkarılabilir. Bazı olgularda ise kistler dışarıdan fizik muayene sırasında tespit edilebilecek büyük boyutlara da ulaşabilir ve bunlar makrokist olarak adlandırılır.