Meme Kanseri Tanı ve Tedavisi | Prof.Dr.leyla Zer| Meme Kanserinde hastaya en uygun tedavi seçeneğini bulmak için, Meme Cerrahisi Birimi, Meme Kanseri, Meme Cerrahisi, Meme Kanseri Tanı ve Tedavisi,meme sağlığıI Meme sağlığı
Destek

PET CT’nin  açılımı; pozitron emisyon tomografisi ve bilgisayarlı tomografinin birleşiminden oluşur.
 PET-CT çekilirken, kanserli hücrelerin  artmış glikoz metabolizmasından faydalanılır. Çekim öncesi, damar içine radyoaktif işaretli şeker molekülü verilir ve bu molekül kanlanması fazla olan kanser dokusunda  birikerek görüntü verir.
PET CT NERELERDE KULLANILIR?
PET CT birçok alanda kullanılmakla beraber; genellikle onkolojik hastalıklarda kullanılmaktadır.
    • Kanser tanısında (Meme, Akciğer, kolon rektum, jinekolojik kanserler.)
    • Tümör yayılım derecesinin (metastaz) belirlenmesi (Kanser evreleme)
    • Cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi  planlanması
    • Kanserin tedaviye yanıtının  değerlendirilmesi ve
    • Kalp hastalıkları ve bazı nörolojik hastalıklarda 
PET-CT kullanılıyor.
 
PET CT’NİN YARARLARI
 
    • PET CT üç boyutlu görüntü verdiğinden bir çok tıbbi testin verdiğinden daha fazla ve güvenilir bilgi verir. 
    • Hastalığın erken tanısını sağlar.
    • Hastalığın doğru evrelendirilmesini sağlar.
    • Hastalığa ait doğru tedavi seçimini sağlar.
    • Hastalığın seyrini  ve tedaviye verdiği yanıtı gösterir.
    • Tedavi sonrası  yeniden nüks etme, yanıt vermeme ve ilerleme durumlarında hastalığın izlenmesini sağlar.


Etiketler : pet ct , meme kanseri , evreleme