Meme Kanseri Tanı ve Tedavisi | Prof.Dr.leyla Zer| Meme Kanserinde hastaya en uygun tedavi seçeneğini bulmak için, Meme Cerrahisi Birimi, Meme Kanseri, Meme Cerrahisi, Meme Kanseri Tanı ve Tedavisi,meme sağlığıI Meme sağlığı
Destek

COVID-19 enfeksiyonunda, VTE ( venöz tromboemboli) çok daha sık bulunmuştur. (% 15-45). COVID-19'da VTE riskinin hangi mekanizma ile arttığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, artmış sistemik inflamasyon ve endotel hasarının bu konuda önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir.

VTE riski sadece hastanede yatan hastalarda değil, aynı zamanda ayakta tedavi gören COVID-19 vakalarında da artmaktadır. 

Kontrendikasyon yoksa, birkaç grup her COVID hastası için düşük moleküler ağırlıklı heparin (DMAH, kan sulandırıcı) önermektedir, ancak bu konuda net bir fikir birliği yoktur.

Endokrin (hormon baskılama) tedavisi, hormon pozitif meme kanserinde adjuvan (koruyucu) tedavinin temel taşıdır. Seçici bir östrojen reseptör modülatörü (SERM) olan tamoksifen, dünya çapında birçok merkezde özellikle premenopozal meme kanserli hastalarda adjuvan endokrin tedavisi olarak kullanılmaktadır. Venöz tromboembolizm, Tamoksifen'in önemli yan etkilerinden biridir.

COVID-19 enfeksiyonu ve tamoksifen kombinasyonunun VTE riskini artırabileceğini biliyoruz.

Öyleyse, adjuvan tamoksifen kullanan meme kanseri hastası COVID-19 enfeksiyonu geçirirse ne yapmalıyız?

Hem COVID-19 enfeksiyonu, hem tamoksifen kullanımı, VTE için bağımsız risk faktörleridir. Bu nedenle COVID-19 enfeksiyonu geçiren tamoksifen kullanan bir hastada, tamoksifene 2-3 hafta ara vermek düşünülmelidir. 


Etiketler : corona