D1. L. Özel, R Gürün, Aİ Soyluoğlu. N. Hypoglossus ile A.occipitalis arasındaki anatomik ve klinik ilişki. Trakya Üniversitesi Tıp fakültesi dergisi, 12(1,2,3,):71-77,1995.

D2. L. Özel, M. Yıldırım, R. Gürün. Karotis bifurkasyonundan çıkan A. Occipitalis olgusu. Morfoloji Dergisi, 3(1):47-49,1995.

D3. L. Özel, SZ Toros, A.B.Toros. Tiroit Anatomisi ve Tiroit Cerrahisinin Anatomik Komplikasyonları. Sendrom, 2002.
D4. P. Güneş, D. Benek, Ş. Akaya, E. Ünal, M. Erkan, L. Özel. Meme başı akıntı sitolojisinin tanı değeri, Diagnostic value of nipple discharge cytology. Meme hastalıkları Dergisi, 13(3):68-73, 2006.

D5. G.Işıtmangil, M. Kara, L. Özel, G.Tellioğlu, A.Karasu, B.Yiğit, İ.Berber, Mİ .Titiz. Böbrek nakli öncesi lenfosit Cros-Match test sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi: Mikrolenfositotoksisite yöntemi. Haydarpaşa Numune Tıp Fakültesi Dergisi, 48(3),139-141, 2008.
D6. L. Özel, M. Kara, O. Krand, E. Erdogdu, I. Berber, P.A. Eren, MI. Titiz. Komplet duplike safra kesesi: Olgu sunumu. Türk HPB Dergisi, 4, 160-162, 2008.
D7. L. Özel, O. Krand, M. Kara, I. Berber, E. Erdoğdu, N. Aksoy, A. Muhammedoğlu, P. Güneş. Abdominal duvar endometriozisi. İstanbul Tıp Fak Dergisi, 72(4): 134-136, 2009.

D8. A.Ünal, E. Ünal, SE. Sayharman, L. Özel, E. Ersöz, Mİ. Titiz , G. Köse. Genç kadınlarda oral kontraseptif kullanımı ve obstetrik anamnezin meme kanseri gelişimi ile ilişkisi: 34 olguluk seri. Meme hastalıkları dergisi, 16(2), 2009.

D9. L. Özel, M. Kara, G. Tellioğlu, İ. Berber, G. Işıtmangil, F. Çavdar, U. Buğan, O. Krand, E. Erdoğdu, M.İzzet Titiz. Büyük safra kesesi taşı olgusu. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştıma Hastanesi Tıp Dergisi, 49 (1),69-70, 2009.

D10. M. Kara, J. Sağıroğlu, Ü. Sekmen, G. Tellioğlu, L. Özel, P.Seymen, İ. Titiz. Mekanik Çıkış Obstruksiyonu Gelişmiş Periton Diyaliz Kateterlerinin Laparoskopik Yöntem Kullanılarak Revizyonu. Ulusal Cerrahi Dergisi, 26(3):136-140, 2010.

D11. AB. Toros, F. Ersöz, L. Özel, B. Kesici, A. Derin, B. Yaşar. Kısmi Mide Rezeksiyonlularda Helicobacter Pylori'nin Önemi". Türkiye Klinikleri J Gastroenterohepatoloji ,18(1) : 14-19, 2011.

D12. L. Özel, AB. Toros, F. Ersöz, S. Özkara, P. Güneş. "Laksatiflerin kötü kullanımı
Melanozis Koli’ye yol açabilir mi? Olgu sunumu". İstanbul Tıp dergisi, 11(4), 171-174,

2010.

D13. L. Özel, SZ. Toros, İ. Berber, M. Kara, E. Erdoğdu, O. Krand, P. Güneş, N.Aksoy, M.

İ. Titiz."Bethesda raporlama sistemine göre tiroid nodüllerinde sitopatolojik ve histopatolojik

uyumsuzluk". Endokrinolojide Diyalog, 4 (4): 156-161, 2011.

D14. A. B. Toros, B. Yaşar, L. Özel, G. Kılıç. ‘’ Histopathological changes in the rat liver exposed to chronic thinner inhalation’’. Akademik gastroenteroloji dergisi12(3) : 95-99, 2013.
D15. L. Özel, S. Atalay, A.M. Gökçe, T. Demir, Migration of an intrauterine device to the sigmoid colon. Rahim içi aracın sigmoid kolona migrasyonu. Cerrahi Sanatlar Dergisi, Journal of Surgical Arts, Vol 8, No:2, 2015.

D16. L. Özel , V. M. Kara, O. Sunamak, H. Karagüllü, J. Sağıroğlu, O. İlhan, F. Aker
Meme Başı, Ucu ve Meme Derisi Koruyucu Subkutan Mastektomi Sonrası Memenin Protez ve Titanyumlu Mesh İle Eş Zamanlı Rekonstrüksiyonu (J Breast Health; 11: 141-143,2015.
 


Etiketler : Prof. Dr. Leyla Zer , leyla zer , dr. leyla zer , istanbul meme kanseri , istanbul meme kanseri tedavisi , istanbul meme kanseri ameliyatı