Meme Kanseri Tanı ve Tedavisi | Prof.Dr.leyla Zer| Meme Kanserinde hastaya en uygun tedavi seçeneğini bulmak için, Meme Cerrahisi Birimi, Meme Kanseri, Meme Cerrahisi, Meme Kanseri Tanı ve Tedavisi,meme sağlığıI Meme sağlığı
Destek

BİYOGRAFİ

 

Eğitim

 • 1980-1983 Mithatpaşa Kız Lisesi, Samsun
 • 1983-1989 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1992-1995 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı
 • 1995-2000 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Uzmanlık
 • 2012 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Doçentlik
 • 2014 European Academy of Senology, Düsseldorf
 • 2014 Vivantes Hospital, Meme Kliniği, Berlin
 • 2015 European Institute of Oncology, Meme Kliniği, Milano
 • 2017-2021 Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi,Göztepe Medikal Park Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı / Genel Cerrahi Öğretim Üyesi / Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Genel Cerrahi Profesörü

İş Deneyimi

 • 1989-1992 Okmeydanı SSK Hastanesi Acil Servis
 • 1992-1995 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
 • 1995-2000 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel cerrahi
 • 2000-2002 Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi ve Cerrahi görevlendirme
 • 2002-2006 Yalova Devlet Hastanesi
 • 2006- 2008 Sultanbeyli Devlet Hastanesi
 • 2008-2015 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2015 - 2021 Gaziosmanpaşa Hastanesi ; kısmını düzeltelim.
 • 2015-2017 Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi  Genel Cerrahi Uzmanı / Genel Cerrahi Öğretim Üyesi
 • 2017-2021 Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi,Göztepe Medikal Park Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı / Genel Cerrahi Öğretim Üyesi / Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanlığı
 • 2021  - Grup Florence Nightingale Hastaneleri;
            - Kadıköy Florence Nightingale  Hastanesi
            - Kadıköy Florence Nightingale Tıp Merkezi
            - Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi

Üyelikler

 • İstanbul Tabip Odası
 • Türk Cerrahi Derneği
 • Türk senoloji derneği

 

Tıbbi İlgi Alanları

 • MEME KANSERİ CERRAHİSİ
 • İYİ HUYLU MEME HASTALIKLARI CERRAHİSİ
 • PROKTOLOJİ (Hemoroid/basur, Fissür, Fistül Cerrahisi)
 • TİROİT (Guatr) CERRAHİSİ
 • FITIK CERRAHİSİ
 • PİLONİDAL SİNÜS CERRAHİSİ (Kıl Dönmesi)

 

Yabancı Diller

 • İngilizce

 

Doğum Yeri / Tarihi

 • Samsun

 

Öğrenim Durumu:
Lise                   : Mithatpaşa Kız Lisesi, Samsun 1980-1983
Üniversite          : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1983-1989
Tıpta Uzmanlık  :  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı  - 1992-1995
Tıpta Uzmanlık  : Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi -  Genel Cerrahi 1995-2000
Genel Cerrahi doçentliği : Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi 19.06.2012

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :
1. Sıçanlarda erken preoperatif 5-Fluororasil kullanımının kolon anastomozu üzerine etkisi, 2000
Tez Danışmanı: Op. Dr. Sırrı Özkan
2. N.Hypoglossus ile a. Occipitalis ilişkisi, 1995
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Rezzan Gürün
Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Pratisyen Hekimlik Okmeydanı SSK Hastanesi Acil Servis 1989-1992
Tıpta Uzmanlık İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
Anatomi uzmanlığı
1992-1995
Tıpta Uzmanlık Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Genel Cerrahi Klinikleri, Cerrahi uzmanlığı
1995-2000
Anatomi Öğretim Görevlisi ve Cerrahi ders okutmanı Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi 2000-2002
Genel Cerrahi Uzmanı Yalova Devlet Hastanesi 2002-2006
Genel Cerrahi Uzmanı Sultanbeyli Devlet Hastanesi 2006- 2008
Genel Cerrahi Uzmanı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2008- Halen
Senoloji eğitimi Düsseldorf, 1st international course of the European Academy of Senology. 2014
Observer Vivantes Hospital, Meme Kliniği,  Berlin 2014
Observer European Institute of Oncology, Meme Kliniği, Milano 2015

Yönetilen Yüksek Lisans tezleri:
Yönetilen Doktora tezleri /Sanatta Yeterlilik Çalışmaları:
1- Ersöz E. "Meme kanserli hastalarda ileri görüntüleme yöntemi olan meme magnetik
rezonans’ın evreleme ve meme koruyucu cerrahi karardaki etkisi", Haydarpaşa Numune
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2011.
2-Demir T. "En az beş yılını doldurmuş immunsupresif tedavi alan renal transplantasyonlu
hastalarda malignite taraması" Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2015.
Projelerde Yaptığı Görevler:
İdari Görevler:
Satın alma komisyon üyeliği, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Servis kalite sorumlusu, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ödüller :
1. Erken posttransplant renal osteopatide risk faktörleri ve vitamin D reseptör gen polimorfizmlerinin kemik mineral yoğunluğunu üzerine etkisi (2010). Eskişehir organ nakli vakfı özel ödülü.

Ozel L, Ata P, Ozel MS, Toros AB, Kara M, Unal E, Canbakan M, Erdogrul G, Aktas GE, Titiz MI,

Diğer Başarı Sertifikaları:

Cerrahi Yeterlilik Sınavı:

• Türk Cerrahi Yeterlilik belgesi, 14.02.2002

Son dört yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

 

 

 

Not: Dersler Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine verilmektedir


Etiketler : Doç. Dr. Leyla Zer , leyla zer , dr. leyla zer , meme cerrahisi , meme cerrahı , meme kanseri , meme kanseri tedavisi , en iyi meme cerrahı